OM OS

HISTORIEN BAG SVEDAN

Svedan Industri Køleanlæg på Sjælland er etableret i 1976 af Helge Böckhaus der kom fra Brødrene Gram. Helge satsede på levering af køleanlæg til industri med kompressorer fra ABB-Stal i Sverige.

I 1980 blev Bent Jensen optaget i firmaet, og samtidigt startedes et tæt samarbejde med Viessmann omkring element køle – og fryserum, et samarbejde der stadigt består. I 1983 kom John Rudbæk til; begge kom ligeledes fra Brødrene Gram. Sammen fik de tre opbygget og udviklet Svedan Industri Køleanlæg til en betydende køleinstallatør.

Ved Sabroe’s køb af Stal fra ABB stod Svedan uden direkte kontakt til en industrikølekompressor fabrikant. Der blev derfor indgået et samarbejde med Gram Refrigeration-York der gav Svedan OEM adgang til York-Gram industrikølekompressorer. I årene frem til 1999 blev der opbygget mange Svedan aggregater med Gram HC kompressorer.

Ved Yorks køb af Sabroe i 1999 blev samarbejdet med Gram Refrigeration afbrudt af York, og Svedan indledte et tilsvarende tæt samarbejde med Mayekawa.  Det er blevet til både egne aggregater og flere større industrianlæg leveret af Svedan siden. Svedan er i dag Mayekawa’s repræsentant i Danmark, og Svedan tilbyder og sælger Mycom kompressorer og reservedele til andre køleinstallatører i Danmark.

I marts 2003 overtog Søren Gram selskabets aktiviteter fra Bent Jensen og John Rudbæk. Begge og samtlige ansatte fortsatte i Svedan. John Rudbæk gik på pension i 2007, og Bent Jensen i 2010. Peter Anskjær købte i et glidende generationsskifte havldelen af aktierne i 2018 og overtog stillingen som Projektchef.

I 2007 indførtes elektronisk online arbejdspapirer for at nå en mere effektiv servicering af vore kunder, hvilket i 2018 er udvidet med et kunde login på denne hjemmeside hvor vore kunder har adgang til at se registreringer af udførte arbejder på deres enkelte anlæg.  I 2010 besluttedes det at virksomheden skulle opbygge en viden omkring store højtemperatur ammoniak varmepumper med baggrund i Mayekawa’s højtrykskompressorer, hvilket førte til levering af de første store industrielle ammoniak varmepumper i 2013 og en aktivitets udvidelse hvor firmaet opbyggede resurser til at håndtere større projekt leverancer.

I 2015 leveredes således en meget betydende udvidelse af fjernkølecentral i København i form af nogle store ammoniak chillere, og i 2016 leveredes et stort ammoniak – ethan køleanlæg til Chr. Hansen. Kontinuitet og konstant udvikling er stadig overskriften, med løbende resurse og kompetence tilpasninger, men også ved lærlinge og praktikanter.

Svedan er med denne baggrund  klar til at betjene kunder i lokalområdet Storkøbenhavn og på en del af Sjælland, samt i Danmark på store varmepumper, med:

ARBEJDSMILJØPOLITIK

Med baggrund i Svedan’s omdømme som en sikker leverandør af miljørigtige køleanlæg, og i erkendelsen af at en god driftsøkonomi og finansiel styrke er væsentlige forudsætninger for at sikre en god arbejdsplads, vil vi i Svedan: